Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl


   Home      Aktualności - rok szkolny 2017/2018      Czerwiec 2018

 W piątek 08.06.2018 r. uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I stopnia
nr 1,klasy II Gimnazjum i VII Szkoły Podstawowej działających w Zespole Szkół w Goleniowie udali się wraz z opiekunami na zwiedzenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Goleniowie. 


Młodzież miała możliwość poznanie budowy oczyszczalni ścieków, w tym działania niektórych urządzeń, organizmów wspomagających oczyszczanie wody oraz  poznanie metod oczyszczania ścieków. Uczniowie dowiedzieli się także, że prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni jest niezbędne do zapewnienia poprawy jakości wody oraz poprawy komfortu życia mieszkańców naszej gminy. 

Alicja Rotter

więcej

 

 

  Dnia 7 czerwca 2018 r. uczniowie z Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 przy Zespole Szkół w Goleniowie brali udział w Konkursie Wojewódzkim „Bezpieczeństwo na plaży”, który odbył się w Szczecinie nad Jeziorem Głębokim. 


Celem tego wydarzenia było zaznajomienie młodzieży z bezpiecznymi zachowaniami nad wodą, z umiejętnościami ratowania ludzi tonących oraz z wieloma tematami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych konkurencjach, w których m.in. wykazali się wiedzą na temat WOPR, umiejętnością wykonywania sprzętów ratujących życie czy zdolnością budowania domku dla pszczół. Wszyscy uczestniczy  mogli obejrzeć symulację zdarzenia, podczas którego strażak ratował tonącego człowieka. Można było również wysłuchać krótkiego wykładu ratowników WOPR i spróbować swoich sił przy resuscytacji. Dzięki naszemu sponsorowi – Goleniowskim Wodociągom i Kanalizacji uczniowie mogli bezpiecznie dotrzeć na konkurs oraz w miłej atmosferze powrócić do szkoły. Całe wydarzenie było bardzo ciekawe i nauczyło nas wielu bezpiecznych zachowań nad wodą.


 
 
 

 W dniu 6 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół  w Goleniowie odbył się drugi Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych oraz Hotelarskich „Odkryj swoje zmysły, poznaj swój talent” pod honorowym patronatem Pana Tomasza Kulinicza Starosty Goleniowskiego. 


Organizatorem konkursu była Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół w Goleniowie. W konkursie wzięły udział szkoły zawodowe: z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Nowogardu, Pyrzyc, Polic oraz Zespołu Szkół z Goleniowa.Drużyny składały się z trzech uczniów kształcących się w zawodach- kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Celem głównym konkursu było poszerzenie wiadomości oraz umiejętności młodzieży w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z branżą gastronomiczną i hotelarską, zachęcanie do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej, a także rozwijanie zainteresowań uczniów i współpraca między szkołami kształcącymi w tych zawodach. Konkurs obejmował cztery konkurencje z zakresu gastronomiczno - hotelarskiego:    

 • kreatywne wykorzystanie warzyw i owoców,  
 • rozpoznawanie przypraw przy pomocy zmysłu węchu i smaku,
 • prawidłowe ułożenie zastawy stołowej,
 • test sprawdzający umiejętności gastronomiczno-hotelarskie.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami i kreatywnością, co podkreślało jury konkursu. Swoją obecnością konkurs zaszczycił Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz oraz Dyrektor Działu Technicznego GWiK sp.z o.o. – pan Dariusz Kozak. Jury tegorocznego konkursu przewodniczył Wojciech Maciejewski – dyrektor Zespołu Szkół  w Goleniowie. Zwycięzcami konkursu ,,Odkryj swoje zmysły, poznaj swój talent” zostali:

   1. miejsce -  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 z Polic,
   2. miejsce -  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół z Goleniowa,
   3. miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Pyrzyc.

Sponsorami nagród w konkursie były Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja.

Konkurs dał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności uczniom, pokazał ścisły związek pomiędzy kształceniem teoretycznym a przygotowaniem zawodowym. Spotkanie między uczniami poszczególnych szkół oraz między nauczycielami było dobrym miejscem wymiany doświadczeń. Uczniom i opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników
i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.

 
więcej

© 2007 - 2018 Created by - Jerzy Ratajczak