Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl

Projekt „NOWE MOŻLIWOŚCI”Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta ds. płac i administracji


   Home      Aktualności - rok szkolny 2017/2018      Maj 2018

 
 
 
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, uczniowie Zespołu Szkół w Goleniowie wzięli udział w imprezie plenerowej pt.: „ ZIEMIA – NIEBIESKA PLANETA”. Tradycyjnie, impreza miała charakter rajdu pieszego w Dolinie Iny. Piesze zmagania w terenie leśnym urozmaicało poszukiwanie wyznaczonych stacji z zadaniami o tematyce ekologicznej wokół problematyki zużycia i potrzeby oszczędzania wody. To właśnie WODA jako jedno z bogactw Ziemi, była tematem przewodnim tegorocznej imprezy. Uczniowie wędrowali wraz z wychowawcami i opiekunami w kilkuosobowych grupach, rozwiązywali wyznaczone zadania i zbierali punkty w postaci kropel wody. Na strudzonych, powracających z trasy rajdu, uczestników zajęć czekało rozpalone ognisko i pieczona kiełbasa. Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły. 
 W środę 9 maja, w Zespole Szkół w Goleniowie odbył się XIV Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych pod patronatem Pana Tomasza Kulinicza Starosty Goleniowskiego Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wejściem zespołów, w rytm marsza olimpijskiego oraz oficjalnym powitaniem dyrektora Zespołu Szkół w Goleniowie. W tym szczególnym dniu gościliśmy zespoły: OREWu z Goleniowa,
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi z Goleniowa, Zespołu Szkół z Nowego Czarnowa, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Nowogardu oraz zespoły reprezentujące gospodarzy. Nie zabrakło także gości, którym nie jest obojętny los naszych dzieci i od wielu lat wspierają tego rodzaju wydarzenia tj. Pana Tomasza Kulinicza Starostę Powiatu Goleniowskiego, mjr Roberta Pacholskiego reprezentującego Zakład Karny w Goleniowie oraz ppłk Edytę Gulbinowicz reprezentującą Zakład Karny
w Nowogardzie. Część główną, treningową otworzył Starosta Powiatu Goleniowskiego – Pan Tomasz Kulinicz,
gratulując hartu ducha i zagrzewając do dobrej sportowej zabawy. Dla uczestników przygotowano 9 torów przeszkód, nawiązujących do różnych dyscyplin sportowych. Przez ponad godzinę, 8 drużyn uczestniczących w XIV Dniu Treningowym, demonstrowało przy asyście wolontariuszy, swoje umiejętności fizyczne, sportowego ducha i siłę charakteru. Za włożony wysiłek zespoły zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami i pucharami ufundowanymi przez Pana Starostę, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez GWiK sp. z o. o. oraz Zakłady Karne w Nowogardzie i Goleniowie. A chwilę zasłużonego odpoczynku umilił występ artystyczny w wykonaniu ucznia Łukasza Bębna ucznia Zespołu Szkół oraz słodki poczęstunek przygotowany tradycyjnie
przez Piekarnię „Asprod” z Klinisk Wielkich.
 W zespole szkół w Goleniowie przeprowadzono działania profilaktyczne Przeciwdziałania cyberprzemocy - ,, tydzień bezpiecznego Internetu”


W dzisiejszych czasach młodzież spędza we wirtualnym świecie coraz więcej czasu. Internet proponuje nie tylko pozytywne informacje, ale można też zetknąć się z pewnymi niebezpieczeństwami np. ( naruszenie prywatności – stalking, nieodpowiednie treści, fałszywe lajki- ciasteczka itp.). W związku z niebezpieczeństwami na jakie można natknąć się w Internecie w Zespole Szkół w Goleniowie zorganizowano akcję ,, Tydzień Bezpiecznego Internetu”. Celem tej akcji było zwrócenie uwagi uczniów na szkodliwość negatywnego korzystania z zasobów Internetu i nowych technologii, pamiętać o tym aby zawiadamiać o szkodliwej treści informacji internetowej, kiedy zetkniemy się z niebezpiecznym doświadczeniem w Internecie. Między innymi omówione zostały poniższe kwestie:

  • Co to jest cyberprzemoc?
  • Podstawowe formy cyberprzemocy.
  • Dlaczego jest to zjawisko niebezpieczne?
  • Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia określanego mianem cyberprzemocy.

W czasie spotkania uczniowie z dużą ciekawością wysłuchali przekazanych informacji oraz chętnie zadawali pytania dotyczące cyberprzemocy.

więcej

© 2007 - 2018 Created by - Jerzy Ratajczak