Doskonalenie zawodowe

23-04-13

Strona główna
O nas
Pracownicy szkoły
Szkolne prawo
Co i kiedy w szkole
Budowa nowej szkoły
Kalendarz roku szkolnego
„NIEPOKONANI”
Poznaj Swoje Prawa
Wspierają nas
Publikacje
Doskonalenie zawodowe
Ratowniczek
Mapa - jak do nas trafić
Archiwum
Linki

 

 

 

 

W wakacje pracujemy ucząc się, jak zdobywać pieniądze z Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia w których uczestniczyliśmy
i te, które nas czekają zorganizował Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie.

 

 • 9 - 10 lipca 2007r. temat szkolenia: „Przygotowanie projektu do EFS. Edukacja”

 • 17 - 18 lipca 2007 r. temat szkolenia: „Studium przypadku”.

 • 22 - 23 sierpnia 2007 r. temat szkolenia: „Zarządzanie projektem- sprawozdawczość, monitoring PEFS, weryfikowanie wskaźników, ankiety i dokumentacja projektu”.

 • 27 - 28 sierpnia 2007 r. temat szkolenia: „Wniosek o płatność- rozliczanie projektu, opisywanie dokumentów stanowiących załączniki do rozliczania projektu”.

Także w ciągu roku szkolnego podnosimy swoje kwalifikacje.

Krótko mówiąc - NAUCZAMY I UCZYMY SIĘ

 • 8 września 2007 r. niemal całe grono pedagogiczne naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu pt. "Kurs   kierowników wycieczek szkolnych"

 

 

 

 • 20 listopada 2008 r. temat szkolenia : „Współudział rodziców w procesie organizowania pracy wychowawczej nauczyciela”. Celem spotkania było przekazanie informacji  ze szkolenia zorganizowanego przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Szczecińskiej Fundacji  Talent – Promocja-Postęp. Podczas szkolenia zastanawiano się jak zachęcić  rodziców do przychodzenia, do szkoły i jak zatrzymać tych, którzy przychodzą?

 • 3-4 marca 2008r. temat szkolenia: „ Jak efektywnie korzystać z pracowni multimedialnej”

 • 11marca 2008 temat szkolenia: „Moje mocne i słabe strony w relacji z uczniem – zwiększenie refleksyjności wobec własnego zachowania, wobec ucznia”. Zajęcia miały charakter warsztatowy.

 • 14 kwietnia 2008 temat szkolenia „ Komputer, Internet - pułapki i zagrożenia”

 • 29 kwietnia 2008 r. temat szkolenia: „Trening asertywności”.

 • 20 maja 2008 r. szkolenie dotyczące metody treningu słuchowego Alfreda A. Tomatisa przeprowadziły nasze koleżanki Justyna i Sylwia.
   

   


   


   

  Podstawowym celem tej metody
  jest wspieranie funkcji słuchowej
  dzięki czemu następuje:
  • poprawa koncentracji,
  • uwagi,
  • jakości uczenia się,
  • lepsza umiejętność kontroli emocji
  • rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych.

  Więcej informacji na temat tej metody Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz TOMATIS DEVELOPPEMENT SA, site officiel de la Méthode TOMATIS.

   

  WDN 2008/2009

   

 • 20 września 2008r. temat szkolenia:  „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych”. Spotkanie poprowadziła pani U. Gąsiorowska metodyk z Centrum Edukacji Nauczycieli 
  w Koszalinie.

 • 10 grudnia 2008r. temat szkolenia: „Terapia metodą Integracji Sensorycznej”. Szkolenie poprowadziła nasza koleżanka  Beata Dąbrowska.

 • 20 – 21 lutego 2009r. temat szkolenia:  „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi z zastosowaniem elementów treningu ART”. Szkolenie poprowadziła pani M. Gontarek - trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikat nr 136, wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej
  i Behawioralnej (PTTPB), trener ARTu.

  Trening Zastępowania Agresji został opracowany przez Arnolda P. Goldsteina i współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse (USA).

  Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech obszarów:

  • Usprawniania umiejętności społecznych

  • Treningu kontroli złości

  • Treningu wnioskowania moralnego

  Cele Treningu Zastępowania Agresji:

  • Modyfikowanie zachowań uczniów
   przejawiających agresję lub inne
   zaburzone zachowania.

  • Nauczenie umiejętności alternatywnych wobec
   agresji,  sposobów kontrolowania gniewu
   i bardziej efektywnych sposobów myślenia.

  • Uczenie norm moralnych i wartości
   społecznie aprobowanych.
    

 • 21 kwietnia 2009r. temat szkolenia „ Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. Szkolenie poprowadziły nasze koleżanki Jola i Magdalena.

 • 21 kwietnia 2009r. temat szkolenia „ 6 – latek w szkole”. Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej przeprowadziła nasza koleżanka Iza.

 • 21 kwietnia 2009r. temat szkolenia „ Zapoznanie z nową podstawą programową”. Szkolenie
  w formie prezentacji multimedialnej przeprowadziła nasza koleżanka Justyna z kolegą Jerzym.

  WDN 2009/2010

   

 • 25 – 26 sierpnia 2009r. temat szkolenia: „Możliwość zastosowania programu Microsoft Excel
  w  pracy nauczyciela”  szkolenie przeprowadził nasz kolega Jerzy.

 • 25 listopada 2009r. temat szkolenia: „ Terapia śmiechem”.
  Szkolenie zostało zorganizowane przez
  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

 

 

 • 14 grudnia 2009r. temat szkolenia: „Praca nad klasowym i szkolnym systemem dyscypliny”. Szkolenie poprowadził: Tomasz Kołodziejczyk – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

 

 

 

 • Ponadto odbyły się szkolenia: „Praca z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym (podstawa programowa)”  szkolenie poprowadziła nasza koleżanka Justyna, „Zajęcia rewalidacyjne” szkolenie poprowadzone zostało przez naszą koleżankę  Marzannę.

 •  Odbyły się również dwa spotkania z ART-em- jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi z zastosowaniem elementów treningu ART.  Poprowadziła je nasza koleżanka  Agata, zajęcia miały charakter warsztatowy.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 Created by - Jerzy Ratajczak

Strona główna | O nas | Pracownicy szkoły | Szkolne prawo | Co i kiedy w szkole | Budowa nowej szkoły | Kalendarz roku szkolnego | „NIEPOKONANI” | Poznaj Swoje Prawa | Wspierają nas | Publikacje | Doskonalenie zawodowe | Ratowniczek | Mapa - jak do nas trafić | Archiwum | Linki

Ostatnia aktualizacja tej witryny 20-01-12

Gabinet Zdrowia i Urody w Goleniowie