Budowa nowej szkoły

23-04-13

Strona główna
O nas
Pracownicy szkoły
Szkolne prawo
Co i kiedy w szkole
Budowa nowej szkoły
Kalendarz roku szkolnego
„NIEPOKONANI”
Poznaj Swoje Prawa
Wspierają nas
Publikacje
Doskonalenie zawodowe
Ratowniczek
Mapa - jak do nas trafić
Archiwum
Linki


Kalendarium:

Nasze trzyletnie monity dotyczące tragicznych warunków edukacji w obecnym budynku poparte działaniami Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych Powiatu Goleniowskiego
z panią poseł Magdaleną Kochan na czele zostały wysłuchane(hura!!!!!!!)

 • 13 lutego 2006 r. Powiatowa Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych Powiatu Goleniowskiego zgłasza do Rady Powiatu wniosek: „Kierując się jak największą troską o godną i efektywną edukację osób niepełnosprawnych intelektualnie zgłaszamy wniosek o budowę nowego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie”.

 • 20 czerwca 2006r. Dyrektor szkoły Marzanna Gąsior w odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu Goleniowskiego dotyczące kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na rok 2007 odpisuje: „Jako zadanie priorytetowe, które powinna uwzględnić polityka budżetowa powiatu na 2007 r. dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie zgłasza budowę nowej szkoły na potrzeby uczniów niepełnosprawnych”.

 • 7 września 2006 r. Rada Powiatu w Goleniowie uchwaliła kierunkowe założenia polityki budżetowej Powiatu Goleniowskiego na rok 2007 wraz z określeniem zadań priorytetowych  (załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/365/06) pod numerem 22 pojawił się zapis: „Rozważyć budowę nowego obiektu dla Szkoły Specjalnej w Goleniowie”.

 • 12 stycznia 2007 r. Starosta Goleniowski wydaje zarządzenie Nr 8/ 2007 w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania projektu pn. Budowa szkoły dla Zespołu Szkół Specjalnych
  w Goleniowie.

 • 25 stycznia 2007 r. Pierwsze spotkanie zespołu roboczego: ustalenie zadań dla członków .

 • 15 lutego 2007 r. Rada Powiatu  Goleniowskiego uchwaliła budżet powiatu na rok 2007. Na inwestycję pod nazwą rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie zaplanowano 420 tys. zł (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/18/07 z dnia 7 marca 2007 r. stanowi układ wykonawczy budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2007).

 • 13 marca 2007 r. w odpowiedzi na pismo z Wydziału Funduszy Pozabudżetowych, Zamówień Publicznych
  i Inwestycji dotyczące Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego na lata 2007- 2013 dyrektor szkoły jako punkt 1 podaje: planowane zadanie: budowa nowej szkoły, jako Powiatowego Centrum Edukacyjno- Rewalidacyjnego”.

 • Marzec 2007 r. Zespół pracowników szkoły opracowuje wstępną koncepcję organizacji nowej szkoły.
   

 • 7 maja 2007 r. Burmistrz Gminy Goleniów wydaje decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego na terenie działek nr 94/3 i nr 94/4 położonych w Goleniowie, obręb geodezyjny nr 1.

 • Maj 2007 r. Pani Krysia Gryczyńska, nasz specjalista ds. ekonomiczno - administracyjnych, poszukuje
  w internecie kontaktu do szkoły specjalnej, którą od podstaw wybudowano. Znajduje dwa adresy: do Zakopanego – Szkoła Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz do Łukowa- Zespół Szkół Specjalnych.

 • 1 czerwca 2007r. – jesteśmy już w Łukowie; Marzanna Gąsior i chwilowa fotoreporter - Krysia Piech- logopeda w naszej placówce. Jesteśmy nadzwyczaj miło przyjęte przez dyrektora z Łukowa pana Mariana Michałko. Chłoniemy nową szkołę i już w marzeniach widzimy „swoją” w Goleniowie.

 • 8 czerwca 2007 r.- w „Gazecie Goleniowskiej” pojawia się informacja, iż nasza nowa szkoła ma być zlokalizowana na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

 • 12 czerwca 2007 r. – drugie spotkanie zespołu roboczego ds. budowy nowej szkoły – relacjonuję pobyt
  w Łukowie: pokazuję zdjęcia, omawiam koncepcję szkoły.

 • 12 lipca 2007 r. – trzecie spotkanie zespołu roboczego ds. budowy nowej szkoły – wizja lokalna miejsca, na którym ma powstać nowa szkoła. Chodzimy po „dziewiczej” ziemi z naczelnikiem wydziału Inwestycji
  i Promocji panem Jackiem Łapajem, inspektorem tegoż wydziału panem Staszkiem Sobańskim i wice dyrektorem ZSO – bardzo chcemy, aby zaplanowany kompleks boisk dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nie kolidował z nową placówką.

 • 21 grudnia 2007 r. - Starostwo Powiatowe wystąpiło do firm projektowych z zapytaniem o cenę na wykonanie zadania dotyczącego opracowania koncepcji projektowej naszej nowej siedziby. Opracowanie koncepcji przypadło w udziale goleniowskiej firmie AG sp. z o.o. a architektem prowadzącym jest Pani mgr inż. Joanna Grzybowska. Jesteśmy w stałym kontakcie a koncepcja opracowana będzie do końca 2007 r.

 • 30 kwietnia 2008 r. W tym dniu odbyło się spotkanie z p. Tomaszem Białoszewskim, przedstawicielem firmy GPVT Pracownia Architektoniczna w Poznaniu.
  To właśnie ta firma wygrała przetarg i będzie
  robiła dokumentację projektową naszej nowej
  szkoły. O randze spotkania świadczy udział
  Starosty i v-ce Starosty Powiatu Goleniowskiego.
  Termin następnego spotkania wyznaczono
  na 28 maja 2008 r., na godzinę 10.00.

      
   

 

 

 

 

 

 

CDN

 

© 2007 Created by - Jerzy Ratajczak

Strona główna | O nas | Pracownicy szkoły | Szkolne prawo | Co i kiedy w szkole | Budowa nowej szkoły | Kalendarz roku szkolnego | „NIEPOKONANI” | Poznaj Swoje Prawa | Wspierają nas | Publikacje | Doskonalenie zawodowe | Ratowniczek | Mapa - jak do nas trafić | Archiwum | Linki

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 20-01-12

Gabinet Zdrowia i Urody w Goleniowie