Wspierają nas

23-04-13

Strona główna
O nas
Pracownicy szkoły
Szkolne prawo
Co i kiedy w szkole
Budowa nowej szkoły
Kalendarz roku szkolnego
„NIEPOKONANI”
Poznaj Swoje Prawa
Wspierają nas
Publikacje
Doskonalenie zawodowe
Ratowniczek
Mapa - jak do nas trafić
Archiwum
Linki

 

 

      

 

   
 
 •   Piekarnia ASPROD Sp. z o.o. - wieloletni fundator
  pieczywa na śniadania dla naszych dzieci.
 
 • Rok 2006   

  • Projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie", dofinansowany w ramach projektu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


    
  • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
   "Zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


    
  • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
   "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych
   i pedagogicznych".

    


 

 

  • Rok 2007

  • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
   "Pracownie komputerowe dla szkół".
    
  • PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

   „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. IV”

   31 listopada 2007 r. w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza placówka otrzymała komplet sprzętu do prowadzenia stymulacji audio- psycho- lingwistycznej metodą TOMATISA w pracy z uczniem niepełnosprawnym. Wartość brutto przekazanego sprzętu wynosi 148 999, 99 zł.

    

  • Rządowy program „Podróże historyczno- kulturowe w czasie
   i przestrzeni”- wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży
   do miejsc pamięci narodowej

   W ramach programu uczniowie naszej placówki pojechali na dwie wycieczki:
   „Szlakiem pierwszych Piastów” – Klasa VI,
   w dniach 26.09.2007 r. - 28.09.2007 r.
   „Szlakiem historii Gdańska”- klasa II gimnazjum,
   w dniach 12.09.2007 r. - 14.09.2007 r.

   Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy
   dofinansowanie w kwocie 6.989 zł.
    

 
 

 • Rok 2008

  • Fundacja Grupy TP 

   W ramach programu „Szkoła bez przemocy” otrzymaliśmy
   dofinansowanie na realizację projektu: „Jestem inny, niż mnie znacie”
   w kwocie 5.000 zł.    

  • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ "Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów
   ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, część IV."

   28 marca 2008 r. w ramach w/w projektu otrzymaliśmy specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 13.899,04 zł.

   20 maja 2008 r.Tym razem w ramach projektu j/w otrzymaliśmy sprzęt do stymulacji polisensorycznej. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 19 939, 99 zł.


    

  • Nasza placówka zdobyła dofinansowanie w kwocie 19 804 zł. na realizację projektu CHCĘ, WIĘC POTRAFIĘ napisanego w związku
   z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
   i młodzieży w 2008 r.
   Projekt adresowany jest do 45 uczniów
   o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Działania przewidziane
   w projekcie to: zajęcia na basenie, warsztaty literackie, warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne, warsztaty wokalne, warsztaty teatralne, warsztaty językowe. Czas trwania projektu: 3 listopada 2008 r. - 15 grudnia 2008 r. Głównym wnioskodawcą projektu było Starostwo Powiatowe, ono również zabezpieczyło wkład własny do budżetu projektu. Koordynatorem projektu z ramienia organu prowadzącego jest pan Radek Karmazyn, w szkole projekt koordynuje pani Magda Wojciechowska.

    

 
 
   
   
   
   

© 2007 Created by - Jerzy Ratajczak

Strona główna | O nas | Pracownicy szkoły | Szkolne prawo | Co i kiedy w szkole | Budowa nowej szkoły | Kalendarz roku szkolnego | „NIEPOKONANI” | Poznaj Swoje Prawa | Wspierają nas | Publikacje | Doskonalenie zawodowe | Ratowniczek | Mapa - jak do nas trafić | Archiwum | Linki

Ostatnia aktualizacja tej witryny 20-01-12

Gabinet Zdrowia i Urody w Goleniowie