Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl


 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018 – terminarz

 

I PÓŁROCZE  04.09.2017 r. - xx..2018 r. – 1x tygodni

II PÓŁROCZE  xx.xx.2018 r. - 22.06.2018 r. – 1x tygodni

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)


W terminie głównym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

W terminie dodatkowym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 

 

18 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.


 

4 czerwca 2018 r.
5 czerwca 2018 r.
6 czerwca 2018 r.

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe:

Sesja 1. Styczeń – luty 2018

- część pisemna
- część praktyczna

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2018

- część pisemna
- część praktyczna

 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna

  

11 stycznia 2018 r.
od 10 do 17 stycznia 2018 r.

 

19 czerwca 2018 r.
od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.


 (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

    

© 2007 - 2018 Created by - Jerzy Ratajczak