Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      WDN      WDN 2017-2018

 

Rok szkolny 2017/2018

Szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN:

1.   17 – 18 listopada 2017 r. – temat warsztatów: „Dokoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”. Nauczyciele podczas trwania tych dwudniowych warsztatów mieli okazję doskonalić umiejętności stosowania pedagogiki zabawy w pracy z osobami z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, stosowania technik dramowych, plastycznych, prostych tańców integracyjnych, wykorzystywania technik infor­macji zwrotnej. Poznanie metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zdobycie angażującego podopiecznych scenariusza zajęć do zastosowania podczas zajęć ("W trzy dni dookoła świata"), nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania konkretnych metod pedagogiki zabawy w pracy z osobami z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, wzbogacenie warsztatu pedagogicznego i terapeutycznego - prowadząca Anna Nagórka-Mazurkiewicz trener II stopnia

2.      28 listopada 2017 r. – temat szkolenia: „Procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych” Jola Paś

3.      Kurs języka migowego

4.      09 stycznia 2018 r. – temat szkolenia: „Zagrożenia w sieci – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych i nowych metod kształcenia z użyciem narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym” szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Marzena Borowska

5.      13 marca. 2018 r.  – temat szkolenia: „Warsztat pracy nauczyciela – terapia ręki – propozycje ćwiczeń na zajęcia rewalidacyjne” – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Monika Jastrzębska

6.      13 marca 2018 r.   – temat szkolenia: „Zmiany w Karcie Nauczyciela” – szkolenie przeprowadził Dyrektor Wojciech Maciejewski

7.      09 kwietnia 2018 r. – temat szkolenia: „Erasmus + - System edukacji w Anglii” – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Joanna Kaczanowicz

8.      09 kwietnia 2018 r. – temat szkolenia: „Procedury przeprowadzania egzaminu zawodowego w szkole” –  szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Alicja Rotter

9.      21 maja 2018 r.  – temat szkolenia: „Praca z uczniem z zespołem Aspergera w klasie integracyjnej i masowej” – szkolenie przeprowadziła pani Joanna Agapow psycholog

10.   29 maja 2018 r.  – temat szkolenia: „Uonet + komputerowe wypełnianie świadectw i arkuszy” – szkolenie przeprowadziła Wicedyrektorka Sylwia Trott

11.  12 czerwca 2018 r.  – temat szkolenia: „Erasmus+ - Programy przydatne w tworzeniu interaktywnych lekcji” – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Izabela Stanuch

 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak