Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      Rok szkolny 2017/2018      Grudzień 2017

 Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień, dzień bardzo ważny dla uczniów Zespołu Szkół w Goleniowie, bo to właśnie dzisiaj, 22 grudnia 2017 roku, w naszej szkole odbyła się Wigilia szkolna. 


Od wielu lat, ten szczególny dzień przybliża nas w magiczny czas, zwiastuje, że nadchodzi Boże Narodzenie.  Dyrektor szkoły Wojciech Maciejewski złożył życzenia świąteczne: uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Powitał również przybyłych gości Panią Magdalenę Pędzik – przedstawicielkę organu prowadzącego szkołę – Powiatu Goleniowskiego oraz Pana Prezesa Zarządu GWiK Janusza Dawidziaka. Na sali przygaszono światła, nastał półmrok, w kołysce płakała dziecina, a zastęp aniołów jej śpiewał; lili lili laj moje Dzieciąteczko… tak uczniowie rozpoczęli Jasełka, widowisko o Bożym Narodzeniu. W lirycznej aranżacji odśpiewano wiele znanych kolęd. Dzieci, najbardziej nie mogły się doczekać św. Mikołaja, który dotarł z prezentami i pozował z nimi do zdjęć. Dyrektor Zespołu Szkół wraz ze swoimi współpracownikami życzy zdrowych, pogodnych i wesołych świąt: Jest taka dobroć, co serce ogrzeje, przyniesie radość i nowe nadzieje.  

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej Okiem ucznia

więcej


 Wigilia w Branżowej Szkole I stopnia. Tegoroczną Wigilię zorganizowali uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Goleniowie.


Świąteczny nastrój ogarnął wszystkich na widok przepięknie udekorowanego i zastawionego wigilijnymi potrawami stołu. Były pierogi z kapustą, krokiety z grzybami, barszcz, śledź w śmietanie, serniki, makowce, a przede wszystkim dźwięk kolęd, który wprowadził nas w świąteczny nastrój.

…Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu….

Nauczyciele przedmiotów zawodowych


 

 Szkoła Podstawowa działająca w obrębie Zespołu Szkół w Goleniowie uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”. 


Szkoła wzbogaciła się o trzy tablice multimedialne, dwa projektory, dwa zestawy głośników komputerowych oraz mobilną kolumnę głośnikową. Dzięki zakupionym pomocom możliwe będzie lepsze i pełniejsze wykorzystywanie TIK w szkole, zwiększy się zaangażowanie uczniów i nauczycieli w proces dydaktyczny, umożliwi pełniejsze wykorzystywanie pomocy dostępnych online oraz szerokiego zakresu programów multimedialnych. Wykorzystywanie TIK w szkole pozwala na wykształcenie odpowiedzialnego obywatela na miarę czasów, w pełni przygotowanego do funkcjonowania w cyfryzacyjnym społeczeństwie, potrafiącego obsługiwać podstawowe systemy TIK a co za tym idzie lepiej przystosować się do otaczającego, zmieniającego się świata. Ponadto uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dodatkowymi niepełnosprawnościami, m.in. ruchowymi dzięki zastosowaniu TIK mogą aktywniej i pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i dogłębniej i łatwiej korzystać z edukacji. Mogą angażować się w projekty e-twinningowe i nawiązywać relacje miedzy rówieśnicze z dziećmi i młodzieżą innych narodowości. Wprowadzając nowe możliwości technologiczne, dostępne dla uczniów, zapobiegamy wykluczeniu społecznemu dzieci pochodzących z rodzin ubogich, zwiększamy ich kompetencje społeczne, umiejętność korzystania z różnych programów i tworzenia prezentacji oraz posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Jolanta Paś

więcej


 Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia – 19.12.2017 r. w Zespole Szkół
w Goleniowie odbyły się Szkolne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. 


W turnieju brało udział 18 uczniów. Zawodnicy grali w dwóch kategoriach wiekowych. Największe emocje wzbudziły rozgrywki chłopców starszych. Podczas przerw między meczami spragnieni uczniowie pili pyszną wodę, propagując jej picie wśród uczniów szkoły. Oto klasyfikacja generalna:

Młodsze klasy dziewczęta:

1 miejsce Milena Markiewicz

2 miejsce Aleksandra Grodnicka

3 miejsce Weronika Mroziak

Młodsze klasy chłopcy:

1 miejsce Michał Bacza

2 miejsce Dominik Sulikowski

3 miejsce Marcel Miżejewski

Starsze klasy dziewczęta:

1 miejsce Katarzyna Wiśniewska

2 miejsce Michalina Praszczyk

Starsze klasy chłopcy:

1 miejsce Filip Dudziński

2 miejsce Bartosz Dudziński

3 miejsce Daniel Kaczmarek

Wszystkim zwycięzcą gratulujemy. Organizatorami Mistrzostw byli Krystyna Wegnerowska, Natalia Laskowska i Sebastian Zaremba 

N. Laskowska

więcej


 Wyniki finału konkursu plastycznego pt. „Zwierzęta i rośliny chronione w lesie" 


Uczniowie klas I-VI Zespołu Szkół w Goleniowie brali udział w konkursie plastycznym „Zwierzęta i rośliny chronione w lesie"organizowanym przez Nadleśnictwo Goleniów. Prace laureatów przedstawiały rośliny lub zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce, które występują w polskich lasach. Konkurs na szczeblu szkolnym przygotowała i przeprowadziła pani Dorota Baczewska.  15 grudnia 2017 r. w świetlicy Nadleśnictwa Goleniów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Po części oficjalnej na uczniów czekał smaczny poczęstunek oraz możliwość obejrzenia eksponatów przyrodniczych. Oto nasi laureaci:

  1. Daria Kulik klasa 1bc – I miejsce
  2. Oliwier Miłek klasa 2bc – Wyróżnienie
  3. Piotr Kubiak klasa 2bc – Wyróżnienie
  4. Wiktor Jabłoński klasa 2bc – Wyróżnienie
  5. Katarzyna Łukasiewicz klasa IIIa – III miejsce
  6. Klaudia Czarnik klasa IVa – II miejsce
  7. Roksana Głowacka klasa IVb – Wyróżnienie
  8. Aleksandra Grodnicka klasa Vb – III miejsce
  9. Weronika Mroziak klasa 6b – III miejsce
  10. Michał Piotrowiak klasa VIbc - Wyróżnienie

Gratulacje dla laureatów J

więcej

 


 W czwartek 14 grudnia 2017 r. można było w Zespole Szkół w Goleniowie poczuć magię świąt. 


W stołówce szkolnej odbył się międzyklasowy konkurs aranżacji stołów bożonarodzeniowych. W konkursie uczestniczyły klasy Branżowej Szkoły I stopnia nr 1w Goleniowie. Uczniowie stworzyli piękny świąteczny nastrój, który udzielił się wszystkim uczestnikom łącznie z jury. Komisja po ciężkiej pracy, gdyż wybór najładniejszego stołu bożonarodzeniowego był bardzo trudny, przyznała następujące miejsca:

    • I miejsce klasa III BS nr 1
    • II miejsce klasa II BS nr 1 
    • III miejsce klasa I BSc i III BSc nr 1

Mamy nadzieję, że uczniowie wykorzystają niektóre aranżacje przy dekorowaniu stołów świątecznych w swoich domach. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

więcej


 Wojewódzki Konkurs Hotelarsko-Gastronomiczny w Policach 


Dnia 13 grudnia uczennice Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Goleniowie: Justyna Młudzik z klasy II i Katarzyna Wiśniewska z klasy III reprezentowały Zespół Szkół w Goleniowie podczas Wojewódzkiego Konkursu Hotelarsko-Gastronomicznego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów, upowszechnianie kształcenia zawodowego i integracja placówek kształcenia specjalnego ze Szczecina, Pyrzyc, Polic i Goleniowa. Konkurs składał się z czterech zadań: testu wiedzy zawodowej, rozpoznawania sprzętu gospodarstwa domowego, przygotowaniu deseru i świątecznym nakryciu stołu. Uczennice z Goleniowa zajęły IV miejsce, a wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą i pomysłowością. Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie. 

Katarzyna Taraska i Barbara Całkiewicz W dniu 13.12.2017 r. w Zespole Szkół w Goleniowie odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, realizowany w ramach programu Bezpieczna+.   
Do współzawodnictwa zgłosiło się 14 uczniów. Konkurs przebiegał dwuetapowo: część teoretyczna oraz część praktyczna. Część teoretyczna pozwoliła na wyłonienie 5 osób, które uzyskały najwyższe noty w teście pisemnym. Część praktyczna polegała na pokonaniu wytyczonej i oznakowanej trasy rowerowej z szeregiem zadań oraz torem przeszkód. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz ocenami czuwała komisja konkursowa
  złożone z przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, dyrektora szkoły, osoby posiadającej kwalifikacje do przeprowadzania szkolenia na kartę rowerową oraz koordynatora projektu. Uczniowie walczyli dzielnie i sprawnie wykonywali zadania. Szkolnym Mistrzem został uczeń klasy 4 szkoły podstawowej Marcel  Miżejewski. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Gratulujemy i liczymy na kontynuację konkursu w przyszły roku szkolnym.


więcej


 W środę 6 grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Goleniowie spotkali się 
z Mikołajem. 


Ten dzień na pewno zostanie na długo zapamiętany! Święty Mikołaj, jak co roku, nie zapomniał o nas. Humory dopisywały wszystkim. 

Katarzyna Taraska

więcej

 

 04 grudnia 2017 r. Pan Wojciech Maciejewski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie, podpisał z Panią dr hab. prof. CB Aleksandrą Żukrowską, Rektorem Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, porozumienie 


dotyczące nawiązania współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz studenckich praktyk zawodowych.  Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału i pozycji Uczelni oraz infrastruktury, doświadczeń i dorobku Zespołu Szkół dla działań służących dobru obu Stron, m.in. wzbogacania wiedzy i umiejętności studentów oraz podnoszenia kształcenia studentów na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni. Sygnatariusze Porozumienia zadeklarowali współpracę w następujących obszarach:

  1.  dydaktyki, w szczególności poprzez:

a)     konsultowanie programów kształcenia wybranych  kierunków studiów prowadzonych w Uczelni;

b)     zgłaszania zapotrzebowania na kształcenie określonej grupy pracowników w celu wzbogacania kwalifikacji zawodowych;

c)      wymianę informacji i propagowania możliwości podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni;

d)     pomoc w zakresie wzbogacania literatury fachowej oraz krzewienie zasad etyki zawodowej;

e)     przyjmowanie studentów na praktyki zawodowe i staże;

f)      realizację wizyt studyjnych i zajęć warsztatowych w ramach przedmiotów związanych z prowadzonymi w Uczelni kierunkami studiów;

  1.  nauki, w szczególności poprzez organizowanie konferencji naukowych tematycznie związanych z obszarem działalności Sygnatariuszy;

  2. badań, w szczególności poprzez uzgadnianie tematów prac dyplomowych i wspólnych prac badawczych.

Ponadto Sygnatariusze zadeklarowali wolę wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć oraz ich dorobku.

 
 

 25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny Pluszowego Misia. W Zespole Szkół w Goleniowie, choć z małym opóźnieniem, to jednak z wielką pompą, dzień ten obchodziliśmy 1 grudnia.  


Z tej okazji przypomniano dzieciom historię powstania Święta Pluszowego Misia oraz podjęto szereg działań o ,,misiowej’’ tematyce. Dzieci, podzielone na zespoły, układały puzzle, kolorowały pluszaki według kodu, łączyły w pary takie same misie, szukały różnic w obrazkach oraz brały udział w zabawie prawda-fałsz. Spotkanie było tym radośniejsze, iż konkurencje przeplatały zabawy ruchowe oraz taneczne z chustą Klanza a wszystkiemu przyglądał się Miś ŁukaszJ 

To był dzień świetnej zabawy, zakończony misiowym poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów szkoły branżowej. Pychotka… STO LAT MISIU!!!!!! 

Iwona Prokopiak

więcej

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak