Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
 
 24.04.2012 r. - fotoreportaż z budowy nowej szkoły.

 
 
 
 23.04.2012 r. Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego „Skarby Puszczy Goleniowskiej” - rok szkolny 2011/2012.
 
 
W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej ( klasy a, b, c). Przedmiotem konkursu  były prace plastyczne, wykonane indywidualnie przez uczniów, dowolną techniką i w dowolnym formacie. Konkurs był częścią realizacji programu edukacji ekologicznej dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej pt. „Odkrywamy tajemnice Puszczy Goleniowskiej”. Miał on  na celu wdrożenie uczniów do obserwowania przyrodniczych składników środowiska, poznanie najbliższego środowiska leśnego – Puszczy Goleniowskiej, kształtowanie szacunku dla przyrody i wrażliwości na jej piękno oraz budzenie świadomości potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
Dnia 20 kwietnia zebrała się komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Walerczak, Justyna Rychła, Sylwia Piórkowska-Zubko. Komisja zajmowała się oceną dostarczonych przez uczniów prac, uwzględniając kryterium:
·       merytoryczne – zgodność treści pracy z tematyką konkursu,
·       estetyczne – czytelność i czystość formy plastycznego wyrazu,
·       oryginalności – twórcze, niepowtarzalne lub rzadko spotykane przedstawienie tematu, często wymagające niewspółmiernie większego nakładu pracy.
Uczniowie przedłożyli 17 prac plastycznych. Uwzględniając wiek uczestników konkursu, prace konkursowe oceniane były w dwóch grupach wiekowych: prace uczniów klas I – III, prace uczniów klas IV  – VI.
Wśród uczniów klas I - III na wyróżnienie zasłużyli:
   1. Andrzej Janowski  kl. II a
   2. Aleksandra Nowicka kl. III a
   3. Maciej Bulzacki kl. III a
Wśród uczniów klas IV – VI wyróżniono:
   1. Natalię Aleksandrowicz kl. V b
   2. Marcina Walczaka kl. IV b
   3. Łukasza Bębena kl. V b
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, a ich prace wyeksponowano na głównym korytarzu szkolnym.
 
 
 
 19.04.2012 r. Z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach ekologicznych „BOGACTWA LASU” przeprowadzonych w formie rajdu pieszego w terenie leśnym w dolinie rzeki Iny.
 
Zajęcia rozpoczęliśmy od wielkiego sprzątania parkingu leśnego przy ulicy Spacerowej w Goleniowie,  pełniącego również rolę miejsca piknikowego.
 
 
Następnie w małych, kilkuosobowych drużynach klasowych wyruszyliśmy wyznaczoną trasą i zaliczaliśmy poszczególne etapy  rozwiązując zadania przyrodniczo-ekologiczne. Podczas zajęć mogliśmy obserwować budzącą się przyrodę w malowniczej dolinie Iny. Po przejściu trasy rajdu, na parkingu leśnym czekało na nas ognisko i pieczone kiełbaski.
 
 
 
 
 Dnia 18 kwietnia 2012 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Goleniowie odwiedzili Ośrodek Hodowlano Zarybieniowy PZW Szczecin oddział w Goleniowie.
 
Pierwszym etapem wycieczki kierował Pan Artur Furdyna (ichtiolog, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy), który opowiadał o faunie i florze rzeki Iny, zagrożeniach dla ekosystemów wodnych, sposobach ochrony wód przed degradacją. Drugi etap wycieczki odbył się w budynku ośrodka, po którym uczniów oprowadzał i opowiadał o pracy Pan Marcin Klupś (ichtiolog, kierownik ośrodka hodowlano – zarybieniowego).
 
 
Kulminacyjnym momentem wycieczki dla uczniów była możliwość zarybienia rzeki.
 
 
 
 
17.04.2012 r. W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi, , uczniowie klasy IV-VI Szkoły Podstawowej odwiedzili gospodarstwo szkółkarskie przy Leśnictwie Olszanka.
 
 
Przywitała nas pani Agnieszka Herman – podleśniczy w Leśnictwie Olszanka. W terenie leśnym, ogrzewając się przy ognisku, poznawaliśmy ekosystem leśny, zagrożenia lasu i formy jego ochrony.
 
 
 
 
 17 kwietnia 2012r. do Zespołu Szkół w Goleniowie został zaproszony pan doktor Bogusław Pilawa.

Zadanie miał bojowe…przekonać naszych gimnazjalistów o szkodliwości palenia papierosów.
 
 
Podczas spotkania udało mu się wskazać kilku palaczy i powiedzieć  im coś prosto w oczy. Pogadankę miał krótką ale na pewno podwyższył świadomość naszych uczniów. Pani Asia Kaczanowicz przedstawiła wyniki ankiety dotyczącej palenia papierosów przez uczniów gimnazjum i prezentację multimedialną dotyczącą szkodliwości palenia.
 
 
 
 
 02.04.2012 r. - SZCZECIŃSKA SZTAFETA PŁYWACKA OLIMPIAD SPECJALNYCH
w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
 
2 kwietnia o godzinie 21:37, na basenie olimpijskim w Szczecinie odbył się, z udziałem pięciorga uczniów Zespołu Szkół z Goleniowa, Maraton Pływacki Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych – Zachodniopomorskie.
 

Ideą przewodnią imprezy było uczczenie rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II oraz każdego dnia jego pontyfikatu. Sztafeta rozpoczęła się o godzinie 21.37, a zakończyła w momencie przepłynięcia przez zawodników Olimpiad Specjalnych, ich trenerów, członków rodzin oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 9665 długości basenów - symbolicznej ilość dni pontyfikatu Jana Pawła.
Uczniowie Zespołu Szkół z Goleniowa przepłynęli łącznie 50 długości basenów i tym samym wnieśli swój wkład w obchody rocznicy śmierci wielkiego Polaka.
 
 
 
 
 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak