Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      Struktura szkoły      Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa
Celem nauczania i wychowania w szkole podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym zgodnie z ich możliwościami oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. W naszej szkole szczególny nacisk kładziony jest na indywidualizację pracy z uczniem.  Program nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, służy usprawnieniu funkcji psychicznych i fizycznych, korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych i rozwijaniu uzdolnień uczniów. Organizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego obejmuje 2 etapy. Pierwszym etapem edukacyjnym jest kształcenie zintegrowane w klasach I- III, w których pracujemy metodą ośrodków pracy. Na drugim etapie w klasach IV- VIII przechodzi się do nauczania blokowego. Szkoła oferuje również wiele zajęć wspierających proces dydaktyczny, są to zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz kółka zainteresowań. Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz tablice interaktywne, na których uczniowie mają możliwość doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności.
 
Do dyspozycji uczniów udostępniona jest sala do ćwiczeń, siłownia, wyposażona w sprzęt ze środków unijnych. Uczniowie bardzo lubią  z niej korzystać. Nie tylko rozwijają swoje umiejętności ruchowe ale także kształtują wyobraźnię poprzez różnorakie zabawy oraz  zgodne współdziałanie w grupie.
 
 
 
Zapewniamy również indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 
 
 
 
 
 
 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak