Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      Rekrutacja
 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 
zawiadamia o rekrutacji do:

  • Szkoły Podstawowej
  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  • Branżowej Szkoły I Stopnia - zawód kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Termin zapisu:
Cały rok szkolny (o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów).
Miejsce zapisu:
Sekretariat szkoły, pn.-pt. w godzinach 8.00-15.00
Goleniów, ul. Niepodległości 1 B
Wymagane dokumenty do zapisu
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Skierowanie Starosty Goleniowskiego (wzór podania do pobrania Podanie.pdf)
Podaie do dyrektora szkoły (wzór podania do pobrania: podanie.pdf, podanie.doc)
Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego
Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
PESEL dziecka
Kwestionariusz ucznia (do pobrania Kwestionariusz.pdfKwestionariusz.doc)
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (o ile jest taka konieczność)
Karta zdrowia ucznia, aktualne zdjęcie, ostatnie świadectwo szkolne.
Nasze atuty:
 • BIOFEEDBACK
 • TOMATIS
 • FIZJOTERAPIA
 • MUZYKOTERAPIA
 • POLISENSORYKA
 • LOGOPEDIA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • JOHANSEN
 
W naszej szkole zapewniamy:
 • bezpieczeństwo naszym wychowankom
 • komfortowe warunki nauki i relaksu
 • indywidualne formy pracy z uczniem
 • małą liczbę dzieci w oddziale
 • podział na grupy na języku niemieckim, informatyce i wychowaniu fizycznym
 • rozwijanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej
 • fachową i życzliwą kadrę
 • ofertę zajęć zgodną z zainteresowaniami uczniów.
Kontakt:
Tel. 91 418 42 74
 


 
 
 
 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak