Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      WDN      WDN 2013-2014

 Szkolenia WDN 2013/2014

20 maja 2014 r. - temat szkolenia: Pierwsza pomoc w praktyce – szkolenie przeprowadziły nasze koleżanki Jolanta Paś i Magdalena Wojciechowska. Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w sytuacjach wypadku lub urazu, podejmowanych w celu ratowania życia lub zminimalizowania niekorzystnych następstw przed przybyciem fachowej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest składową zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

               12 maja 2014 roku – szkolenie warsztatowe rady pedagogicznej, podczas którego omówiliśmy i porównaliśmy działalności szkół w Goleniowie i Radowie Małym, wskazanie dobrych stron, które można zastosować w naszej szkole, omówiliśmy zmiany, które należy wprowadzić w placówce, jak również sprawnie wprowadzić system pracy projektowej z uczniami oparty na metodzie projektowanych okazji edukacyjnych (POE).

 

 

6 maja 2014 roku – szkolenie wyjazdowe w Radowie Małym temat szkolenia: Aktywne metody i formy pracy szkoły oraz poprawy warsztatu pracy nauczyciela – prowadząca szkolenie Pani Ewa Radanowicz.

        

 

25 kwietnia 2014 roku temat szkolenia: Ocenianie kształtujące – prowadzący szkolenie J. Ratajczak.

                  

 

25 kwietnia 2014 roku temat szkolenia: Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne– prowadzący szkolenie W. Maciejewski.

 

25 kwietnia 2014 roku temat szkolenia: Wpływ samooceny na nauczyciela na ocenianie uczniów – prowadząca szkolenie Janina Balicka psycholog.

 

25 kwietnia 2014 roku temat szkolenia: Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży – prowadząca szkolenie Janina Balicka psycholog.

 

13 marca i 18 marca 2014 roku – szkolenie w sprawie wprowadzenia systemu HACCP w Zespole Szkół w Goleniowie – szkolenie przeprowadziła Pani Agnieszka Stróżyńska.

 

11 marca 2014 roku Krystyna Wegnerowska Przewodnicząca zespołu ds. organizacji sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz Przewodnicząca Komisji nadzorującej egzamin przeprowadziła szkolenie odnośnie procedur związanych z warunkami, sposobami przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkole.

 

11 lutego 2014 roku nasza koleżanka Paulina Gwardiak podzieliła się wiedzą zdobyta podczas szkolenia zewnętrznego –Awans zawodowy nauczyciela.

 

28 stycznia 2014 roku temat szkolenia: Rusz do przodu! Czyli jak…podchodzić do innowacji – prowadząca szkolenie Marzanna Gąsior.

 

17 stycznia 2014 roku temat szkolenia: Radzenie sobie z uczniem prowokującym (warsztaty szkoleniowe) prowadzący Pani Irena Wielowiejska – psycholog, terapeuta systemowy, coach. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z potrzebami nauczycieli wynikającymi z przeprowadzonych badań ankietowych w czerwcu 2013.

   

 

14 stycznia 2014 roku temat szkolenia: Internet – zagrożenia i pułapki prowadzący szkolenie - Jakub Kaleczyc psycholog.

 

14 stycznia 2014 roku temat szkolenia: Narkotyki bez paniki – prowadząca szkolenie Marzanna Gąsior.

 

3 grudnia 2013 roku – odbyły się warsztaty artystyczne, które poprowadziły nasze koleżanki Aneta Duda i Małgorzata Węgierska. W czasie spotkania panowała świąteczna atmosfera. Pod czujnym okiem naszych instruktorek powstawały przepiękne ozdoby świąteczne, które wykonywane były techniką decoupage'u. Wykonane ozdoby zostaną wystawione na kiermaszu świątecznym.

        

 

5 listopada 2013 roku – odbyło się szkolenie w formie warsztatowej pt. „Kształtowanie wizerunku firmy”, które przeprowadziła nasza koleżanka Aneta Duda. Szkolenie to, miało na celu, przybliżenie nam informacji na temat, jak umiejętnie kształtować wizerunek naszej szkoły i jakie wyzwania czekają szkołę związane z kształtowaniem rynku usług edukacyjnych.

                  

Wizerunek to najczęściej: symbol, obraz, podobizna, wyobrażenie, stanowi on zbiór myśli, przekonań i wyrażeń danego podmiotu (uczniów, rodziców, osób z zewnątrz) o danym obiekcie (szkole). Obraz ten może być prawdziwy lub fałszywy, a wynikać on może z własnego doświadczenia lub zasłyszanych pogłosek. Dlatego aby móc zacząć pracować nad wizerunkiem musimy wszystkie nasze działania dobrze zaplanować, przeanalizować i stale kontrolować.

 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak