Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl

 
 
 
 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019 – terminarz

 

I PÓŁROCZE  

II PÓŁROCZE  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych

03.09.2018 r.       

Zimowa przerwa świąteczna

 

Ferie zimowe

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)


W terminie głównym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

W terminie dodatkowym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe:

Sesja 1. Styczeń – luty 2018

- część pisemna
- część praktyczna

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2018

- część pisemna
- część praktyczna

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Ferie letnie

 

    

© 2007 - 2018 Created by - Jerzy Ratajczak