Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      "Kultura bezpieczeństwa"      Realizacja programu

W dniu 4 października 2018 roku odbyło się podsumowanie realizacji Programu Edukacyjnego  Państwowej Inspekcji Pracy ,, Kultura bezpieczeństwa”. 


Celem realizacji programu było zapoznanie uczniów z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz  przedstawienie młodzieży prawa jakie im przysługują w pracy. Uczniowie Zespołu Szkół w Goleniowie aktywnie uczestniczyli w programie i przyswajali założone cele.  

Alicja Rotter 


Realizacja Programu Kultura bezpieczeństwa została zakończona.

 
 • Klasa Ia Szkoły Podstawowej wraz z Panią Agnieszką Sućko aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:

  ,,Zasady bezpiecznego zachowania w szkole”


 • Klasa II Gimnazjum wraz z Panią Barbarą Całkiewicz aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł: 

  ,,Zagrożenia jednostki ze strony przyrody”, lekcja 3 
  ,,Zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych”

 •  Klasa I Zasadnicza Szkoła Zawodowa wraz z Panią Barbarą Całkiewicz aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:

  ,,Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy”, lekcja 6 ,,Zagrożenia czynnikami biologicznymi” • Klasa I Zasadnicza Szkoła Zawodowa wraz z Panem Remigiuszem Skierskim aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:

  ,,Postępowanie w sytuacjach zagrożenia, awarii i wypadków”, lekcja 2 ,,Zasady udzielania pierwszej pomocy”

 • Klasa II Zasadnicza Szkoła Zawodowa wraz z Panią Katarzyną Taraską aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:

  ,,Prawna ochrona pracy” lekcja 4 ,,Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu”

 • Klasa Ia Szkoły Podstawowej wraz z Panią Jolantą Paś aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:

Bezpieczne posługiwanie się przedmiotami i urządzeniami lekcja 5 ,,Pierwsza pomoc”
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy wraz z Panią Jolantą Paś aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:

,,Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków” lekcja 1 ,,Czynniki występujące w środowisku pracy” oraz lekcja 2 ,,Zagrożenia od urządzeń elektrycznych”
 • Klasa IIIb Gimnazjum wraz z Panią Jolantą Paś aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:

Zasady udzielania pierwszej pomocy lekcja 1 ,,Zasady pierwszej pomocy”.
 • Klasa IV –Va  Szkoły Podstawowej  wraz z Panią Jolantą Paś aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:

W świecie zagrożeń lekcja 1 ,,Rodzaje zagrożeń oraz lekcja” 2 ,,Służby ratownictwa”


 • Klasa II Zasadnicza Szkoła Zawodowa wraz z Panią Moniką Siwienki aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł: 

  Prawna ochrona pracy  lekcja 2  ,, Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”


 

 • Klasa I Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz z Panią Alicją Rotter aktywnie uczestniczą    
  w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł: 

Prawa ochrona pracy – Lekcja Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych.

 

 • Klasa III Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz z Panią Alicją Rotter aktywnie uczestniczą w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł: 

Prawa ochrony pracy – Lekcja Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 • Klasa II i IIIa  wraz z Panią Julią Kowalczyk aktywnie uczestniczą
  w Programie Kultura bezpieczeństwa  realizując Moduł:
   

Zasady bezpiecznego zachowania w szkole – Lekcja: W klasie. 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak