Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Piekarnia ASPROD Sp. z o.o. - wieloletni fundator
pieczywa na śniadania dla naszych dzieci.
 
 
 

Rok 2005

 
 

Rok 2006   

 • Projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie", dofinansowany w ramach projektu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


   
 • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  "Zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


   
 • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".
   
 

 

 
 

Rok 2007

 • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  "Pracownie komputerowe dla szkół".


   
 • PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

  „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. IV”

  31 listopada 2007 r. w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza placówka otrzymała komplet sprzętu do prowadzenia stymulacji audio- psycho- lingwistycznej metodą TOMATISA w pracy z uczniem niepełnosprawnym. Wartość brutto przekazanego sprzętu wynosi 148 999, 99 zł.

   

 • Rządowy program „Podróże historyczno- kulturowe
  w czasie i przestrzeni”- wycieczki edukacyjne dla dzieci
  i młodzieżydo miejsc pamięci narodowej

  W ramach programu uczniowie naszej placówki pojechali na dwie wycieczki:
  „Szlakiem pierwszych Piastów” – Klasa VI,
  w dniach 26.09.2007 r. - 28.09.2007 r.
  „Szlakiem historii Gdańska”- klasa II gimnazjum,
  w dniach 12.09.2007 r. - 14.09.2007 r.

  Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy
  dofinansowanie w kwocie 6.989 zł.
   

 
 
 
 
 
 
 

Rok 2008

 • Fundacja Grupy TP 

  W ramach programu „Szkoła bez przemocy” otrzymaliśmy
  dofinansowanie na realizację projektu: „Jestem inny, niż mnie znacie” w kwocie 5.000 zł.   

 • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ "Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, część IV."

  28 marca 2008 r. w ramach w/w projektu otrzymaliśmy specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 13.899,04 zł.

  20 maja 2008 r.Tym razem w ramach projektu j/w otrzymaliśmy sprzęt do stymulacji polisensorycznej. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 19 939, 99 zł.


   

 • Nasza placówka zdobyła dofinansowanie w kwocie 19 804 zł. na realizację projektu CHCĘ, WIĘC POTRAFIĘ napisanego
  w związku z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Projekt adresowany jest do 45 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Działania przewidziane w projekcie to: zajęcia na basenie, warsztaty literackie, warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne, warsztaty wokalne, warsztaty teatralne, warsztaty językowe. Czas trwania projektu: 3 listopada 2008 r. - 15 grudnia 2008 r. Głównym wnioskodawcą projektu było Starostwo Powiatowe, ono również zabezpieczyło wkład własny do budżetu projektu. Koordynatorem projektu z ramienia organu prowadzącego jest pan Radek Karmazyn, w szkole projekt koordynuje pani Magda Wojciechowska.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak