Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      "Bezpieczna +"      O projekcie

 
 • W dniu 13.12.2017 r. w Zespole Szkół w Goleniowie odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, realizowany w ramach programu Bezpieczna+.   
  Do współzawodnictwa zgłosiło się 14 uczniów. Konkurs przebiegał dwuetapowo: część teoretyczna oraz część praktyczna. Część teoretyczna pozwoliła na wyłonienie 5 osób, które uzyskały najwyższe noty w teście pisemnym. Część praktyczna polegała na pokonaniu wytyczonej i oznakowanej trasy rowerowej z szeregiem zadań oraz torem przeszkód. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz ocenami czuwała komisja konkursowa
    złożone z przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, dyrektora szkoły, osoby posiadającej kwalifikacje do przeprowadzania szkolenia na kartę rowerową oraz koordynatora projektu. Uczniowie walczyli dzielnie i sprawnie wykonywali zadania. Szkolnym Mistrzem został uczeń klasy 4 szkoły podstawowej Marcel  Miżejewski. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Gratulujemy i liczymy na kontynuację konkursu w przyszły roku szkolnym.


  więcej


 • Realizacja programu Bezpieczna+ w Zespole Szkół w Goleniowie. 

  Nauczyciele wraz z uczniami aktywnie realizują wyznaczone działania w ramach projektu „Mini miasteczka rowerowego”. Każdy z uczniów ma szansę na przyswojenie sobie w łatwy i przyjemny sposób przepisów ruchu drogowego, w praktyczny sposób utrwalić te umiejętności wykorzystując pomoce zakupione w programie oraz skorzystać z tras mini miasteczka rowerowego nie tylko podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, ale też w czasie wolnym.  Dzięki wysokim kwalifikacjom i kompetencjom naszej kadry, realizacja tematyki dotyczącej bezpieczeństwa odbywa się nie tylko na zajęciach dodatkowych, ale także podczas lekcji przedmiotowych, gdzie w tematykę przedmiotu wplatany jest umiejętnie temat przewodni programu Bezpieczna+.  Poniżej fotorelacja z lekcji języka polskiego
  w klasie 3 gimnazjum. Tematem lekcji było: Opis sytuacji - zasady ruchu drogowego.  Uczniowie mieli za zadanie stworzyć makiety sytuacyjne -  dotyczące zasad w ruchu drogowym, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostępnych w szkole. Po wybraniu jednej z nich uczniowie mieli wspólnie zredagować opis sytuacji. Obserwatorem był przechodzień, który stał przed rondem. Zadaniem uczniów było opisanie zaobserwowanych sytuacji na rondzie i wokół niego przy zastosowaniu specjalistycznego słownictwa dotyczącego przepisów prawnych
  o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym. W tok zajęć wpleciono nie tylko umiejętności pracy w grupie, ale też poszerzanie słownictwa, umiejętności tworzenia opisów sytuacji oraz zadania ortograficzne. 


  więcej

 
 
 • Program zajęć dla uczniów zdobywających kartę rowerową. [Adobe Acrobat PDF - 597,22 KB]

 • Zespół Szkół Specjalnych otrzymał wsparcie finansowe na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), których celem jest kształtowanie otwartości
  i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań, składany
  w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+"; Cel szczegółowy nr 2 – Kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami,
  o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

  Tytuł projektu: „Mini miasteczko rowerowe miejscem kształtowania otwartości i pozytywnego klimatu w ZSS w Goleniowie”.

  Zarówno uczniowie jak i nauczyciele aktywnie włączyli się w działania zaplanowane w projekcie. Rozpoczęły się pierwsze zajęcia ukierunkowane na naukę zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Rozpoczęło działalność koło rowerowe, gdzie uczniowie poznają aspekty prawne ruchu rowerowego oraz uczą się obowiązujących przepisów. Grupa uczniów wspomagana przez nauczycieli prężnie przygotowuje materiały
  i prezentacje. Pierwsze prace dotyczące wykonania i wyposażenia mini miasteczka rowerowego już zostały wykonane. Fotorelacja wkrótce! 

Jolanta Paś

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak