Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      Projekty      „ Szkoły doposażone - szanse niepełnosprawnych zwiększone”

Doposażenie szkół ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

     Po raz kolejny szkoły specjalne Powiatu Goleniowskiego tj. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowogardzie i Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie wzbogaciły się o nowoczesne pomoce, środki i  materiały dydaktyczne podnoszące jakość kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie . Tym razem doposażenie bazy dydaktycznej szkół dotyczyło uczniów klas I-III. To do nich skierowany był projekt PO KL „ Szkoły doposażone- szanse niepełnosprawnych zwiększone” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Projektodawcą był Powiat Goleniowski, wykonawcą  koordynatorki zatrudnione w szkołach  specjalnych tj. Elżbieta Ceranka(SOSW) i Jolanta Paś (ZSS). 30 listopada 2012r zakończony został  powyższy projekt i osiągnięte zastały  założone w projekcie  rezultaty :

- 2 szkoły podstawowe specjalne powiatu goleniowskiego, zrealizowały projekt dotyczący indywidualizacji procesu nauczania,

                                                                     

 

- 13 sal szkolnych (6 w SOSW  i 7 w ZSS ) zostało doposażone w nowoczesne środki i materiały dydaktyczne,

- doposażenie szkół w środki, pomoce i materiały dydaktyczne, które służą  kształtowaniu w uczennicach i uczniach niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim poczucia równości i są   wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.
                          

- korzystanie z  zaplecza dydaktycznego podczas prowadzenia i wspomagania procesu rewalidacyjnego i dydaktycznego w klasach I-III szkół specjalnych powiatu goleniowskiego na następujących zajęciach:

1.     zajęcia kompensacyjne w zakresie usprawniania czytania i pisania

2.     zajęcia kompensacyjne w zakresie wyrównywania umiejętności matematycznych

3.     zajęcia logopedyczne

4.     zajęcia Integracji Sensorycznej

5.     zajęcia korekcji wad postawy

6.     zajęcia stymulacji polisensorycznej
 

                                         

Zajęciami rewalidacyjnymi objętych jest 100% uczniów klas I-III  . Każdy uczeń  klasy I,II,III  w roku szkolnym 2012/2013 zrealizuje min. 30 godzin zajęć z 1 formy zajęć z zastosowaniem pomocy dydaktycznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 więcej

 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak