Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl


   Home      Rekrutacja
 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 
zawiadamia o rekrutacji do:

    • Szkoły Podstawowej
    • Gimnazjum
    • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
    • Zasadniczej Szkoły Zawodowej - zawód kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Termin zapisu:
Cały rok szkolny (o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów).
Miejsce zapisu:
Sekretariat szkoły, pn.-pt. w godzinach 8.00-15.00
Goleniów, ul. Niepodległości 1 B
Wymagane dokumenty do zapisu
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Skierowanie Starosty Goleniowskiego (wzór podania do pobrania podanie.pdfpodanie.doc)
Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego
Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
PESEL dziecka
Kwestionariusz ucznia (do pobrania Kwestionariusz.pdfKwestionariusz.doc)
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (o ile jest taka konieczność)
Karta zdrowia ucznia, aktualne zdjęcie, ostatnie świadectwo szkolne.
Nasze atuty:
  • BIOFEEDBACK
  • TOMATIS
  • FIZJOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • POLISENSORYKA
  • DOGOTERAPIA
  • LOGOPEDIA
  • INTEGRACJA SENSORYCZNA
  • JOHANSEN
 
W naszej szkole zapewniamy:
  • bezpieczeństwo naszym wychowankom
  • komfortowe warunki nauki i relaksu
  • indywidualne formy pracy z uczniem
  • małą liczbę dzieci w oddziale
  • podział na grupy na języku niemieckim, informatyce i wychowaniu fizycznym
  • rozwijanie umiejętności społecznych  i zaradności życiowej
  • fachową i życzliwą kadrę
  • ofertę zajęć zgodną z zainteresowaniami uczniów.
Kontakt:
Tel. 91 418 42 74
 

 
 
 
 

© 2007 - 2018 Created by - Jerzy Ratajczak