Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C

  WDN 2007/2008

  W wakacje pracujemy ucząc się, jak zdobywać pieniądze z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia w których uczestniczyliśmy i te, które nas czekają zorganizował Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie.

   

  • 9 - 10 lipca 2007r. temat szkolenia: „Przygotowanie projektu do EFS. Edukacja”.

  • 17 - 18 lipca 2007 r. temat szkolenia: „Studium przypadku”.

  • 22 - 23 sierpnia 2007 r. temat szkolenia: „Zarządzanie projektem- sprawozdawczość, monitoring PEFS, weryfikowanie wskaźników, ankiety i dokumentacja projektu”.

  • 27 - 28 sierpnia 2007 r. temat szkolenia: „Wniosek o płatność- rozliczanie projektu, opisywanie dokumentów stanowiących załączniki do rozliczania projektu”.

  Także w ciągu roku szkolnego podnosimy swoje kwalifikacje.

  Krótko mówiąc - NAUCZAMY I UCZYMY SIĘ

  • 8 września 2007 r. niemal całe grono pedagogiczne naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu pt. "Kurs   kierowników wycieczek szkolnych"

   

   
   
   
   
   
   
  • 20 listopada 2008 r. temat szkolenia : „Współudział rodziców w procesie organizowania pracy wychowawczej nauczyciela”. Celem spotkania było przekazanie informacji  ze szkolenia zorganizowanego przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Szczecińskiej Fundacji  Talent – Promocja-Postęp. Podczas szkolenia zastanawiano się jak zachęcić  rodziców do przychodzenia, do szkoły i jak zatrzymać tych, którzy przychodzą?

  • 3-4 marca 2008r. temat szkolenia: „ Jak efektywnie korzystać z pracowni multimedialnej”

  • 11marca 2008 temat szkolenia: „Moje mocne i słabe strony w relacji z uczniem – zwiększenie refleksyjności wobec własnego zachowania, wobec ucznia”. Zajęcia miały charakter warsztatowy.

  • 14 kwietnia 2008 temat szkolenia „ Komputer, Internet - pułapki i zagrożenia”

  • 29 kwietnia 2008 r. temat szkolenia: „Trening asertywności”.

  • 20 maja 2008 r. szkolenie dotyczące metody treningu słuchowego Alfreda A. Tomatisa przeprowadziły nasze koleżanki Justyna i Sylwia.

   

   
     

  Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje:

   • poprawa koncentracji,
   • uwagi,
   • jakości uczenia się,
   • lepsza umiejętność kontroli emocji
   • rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych.

   
  Więcej informacji na temat tej metody Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz TOMATIS DEVELOPPEMENT SA, site officiel de la Méthode TOMATIS.

   

   
  • 20września 2008r. temat szkolenia:  „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych”. Spotkanie poprowadziła pani U. Gąsiorowska metodyk z Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie.

  • 10 grudnia 2008r. temat szkolenia: „Terapia metodą Integracji Sensorycznej”. Szkolenie poprowadziła nasza koleżanka  Beata Dąbrowska.

  • 20 – 21 lutego 2009r. temat szkolenia:  „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi z zastosowaniem elementów treningu ART”. Szkolenie poprowadziła pani M. Gontarek - trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikat nr 136, wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), trener ART-u.

  Trening Zastępowania Agresji został opracowany przez Arnolda P. Goldsteina i współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse (USA).

  Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech obszarów:

  • Usprawniania umiejętności społecznych,
  • Treningu kontroli złości,
  • Treningu wnioskowania moralnego.

  Cele Treningu Zastępowania Agresji:

   • Modyfikowanie zachowań uczniów przejawiających agresję lub inne zaburzone zachowania,
   • Nauczenie umiejętności alternatywnych wobec agresji,  sposobów kontrolowania gniewu i bardziej efektywnych sposobów myślenia,
   • Uczenie norm moralnych i wartości społecznie aprobowanych.

   

  • 21 kwietnia 2009r. temat szkolenia „ Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. Szkolenie poprowadziły nasze koleżanki Jola i Magdalena.
  • 21 kwietnia 2009r. temat szkolenia „ 6 – latek w szkole”. Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej przeprowadziła nasza koleżanka Iza. 
  • 21 kwietnia 2009r. temat szkolenia „ Zapoznanie z nową podstawą programową”. Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej przeprowadziła nasza koleżanka Justyna z kolegą Jerzym.

   

  WDN 2009/2010

  • 25 – 26 sierpnia 2009r. temat szkolenia: „Możliwość zastosowania programu Microsoft Excel
   w  pracy nauczyciela”  szkolenie przeprowadził nasz kolega Jerzy.

    

  • 25 listopada 2009r. temat szkolenia: „ Terapia śmiechem”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

    

   

   

  • 14 grudnia 2009r. temat szkolenia: „Praca nad klasowym i szkolnym systemem dyscypliny”.
   Szkolenie poprowadził: Tomasz Kołodziejczyk – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
       
       
      Ponadto odbyły się szkolenia:
      • „Praca z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym (podstawa programowa)” - szkolenie poprowadziła nasza koleżanka Justyna.
      • „Zajęcia rewalidacyjne” szkolenie poprowadzone zostało przez naszą koleżankę Marzannę.
        
      • Odbyły się również dwa spotkania z ART-em - jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi z zastosowaniem elementów treningu ART. Poprowadziła je nasza koleżanka Agata, zajęcia miały charakter warsztatowy. 
       
       
       

      Rady szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Goleniowie, które odbyły się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011:

      • 15 listopada 2010r. temat szkolenia: „Jak utrzymać dyscyplinę w klasie”
      Szkolenie prowadził Tomasz Kołodziejczyk – socjolog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautor programu Spójrz inaczej i Spójrz inaczej na agresję. Krajowy koordynator programu „Dzieci ulicy”. Posiadający bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi.
       
      • 14 grudnia 2010r. temat szkolenia: „Dopalacze fakty i mity”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Dyrektora Szkoły w obecności nauczycieli i rodziców.

       

      • 5 stycznia 2011r. nasza koleżanka Krystyna – nauczycielka wychowania fizycznego – poprowadziła lekcje otwartą dla kolegów i koleżanek z naszej szkoły.  Nauczyciele  z krótkim stażem pracy, mieli okazję obserwować zajęcia, prowadzone przez doświadczonego nauczyciela.

       

      • 7 stycznia 2011r. temat szkolenia: "Emisja głosu, czyli jak dbać o swój głos". Zajęcia miały charakter warsztatowy. Nauczyciele uzyskali wiele cennych informacji – jak należy zadbać o swój głos – „narzędzie pracy”, ponadto zostało przeprowadzonych szereg ćwiczeń dykcyjno – fonacyjnych.   Szkolenie poprowadziła nasza koleżanka Joanna

       

      • 5 kwietnia 2011 odbyło się szkolenie dotyczące tworzenia prezentacji multimedialnych. Szkolenie przeprowadził nasz kolega Jerzy, który pracuje u nas w szkole, jako nauczyciel informatyki. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą nam w tworzeniu własnych prezentacji, które można wykorzystać w czasie prowadzenia lekcji. Koleżanki przede wszystkim interesowały się, jak dodać film lub ustawić dźwięk przydatny podczas tworzenia prezentacji do nauki języka obcego. Do tworzenia prezentacji wykorzystaliśmy program POWER POINT – jest  to program umożliwiający tworzenie nowoczesnych prezentacji. Jako nieskomplikowany edytor, służy do składania tekstów
       i elementów graficznych. Jest łatwy do obsługi, a praca w tym edytorze pozwala na odkrywanie innych, bardzo użytecznych narzędzi i funkcji.

       Strona pomocna w utrwaleniu wiadomości:

       http://www.skm.org.pl/site_media/file_upload/PowerPoint_e-book.pdf

       
      • 14.06.2011 temat szkolenia pt.  "Diagnoza w integracji sensorycznej (SI)" szkolenie poprowadziła nasza koleżanka Justyna Tomala i miało ono charakter warsztatowy.

       Integracja Sensoryczna kształtuje się już od okresu płodowego życia dziecka i trwa aż do okresu szkolnego. Trudności mogą więc objawić się na różnych etapach i różnych obszarach funkcjonowania. Powodem zaburzeń integracji sensorycznej są nieprawidłowości w rozwoju układu nerwowego. Narządy odpowiedzialne za odbiór bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, smakowych funkcjonują prawidłowo, a niewłaściwa jest ich interpretacja przez mózg. Integracja sensoryczna i jej zaburzenia diagnozowana musi być więc w oparciu o zachowanie dziecka, nie zaś badanie funkcjonowania poszczególnych narządów zmysłów. Poza obserwacją dziecka, w ramach diagnozy dziecko poddawane jest seriom testów, które mają określić rodzaj, skalę i trwałość defektów. W oparciu o wyniki, specjalista projektuje program ćwiczeń terapeutycznych, które pomogą dziecku rozwinąć możliwości sprawnego analizowania bodźców.

       Zainteresowanych odsyłamy na stronę http://www.integracjasensoryczna.org.pl/

      • 25 sierpnia 2011 r. temat szkolenia: Jak interpretować orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogicznąszkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Janina Balicka.

      • 25 sierpnia 2011 r. Temat szkolenia: Planowanie pracy nauczyciela (m. in. konspekt, monitorowanie nowej podstawy programowej) – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Sylwia Trott.

        

      • 25 sierpnia 2011 r. temat szkolenia: Zajęcia rewalidacyjne: cele, metody pracy rewalidacyjnej, arkusze rewalidacyjne – szkolenie poprowadził nasz kolega Remigiusz Skierski i nasza koleżanka Justyna Rychła.

       

       

       
      • 27 września 2011 r. temat szkolenia:  Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu i wdrażaniu systemu zapewniania jakości pracy szkoły  -   Szkolenie przeprowadził Dominik Linowski  - doradca w zakresie audytu, tworzenia i wdrażania systemów kontroli  zarządczej w placówkach oświatowych z Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku.
      • 2 kwietnia 2012 r.  temat szkolenia:  „Praca z dzieckiem niewidzącym i niedowidzącym” – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Joanna Kaczanowicz.

      • 2 kwietnia 2012 r. temat szkolenia:  „Metody pracy z uczniem autystycznym” – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Sylwia Danecka.
       
      • 2 kwietnia 2012 r. Izabela Stanuch, koordynator projektu UWAGA! SPOSÓB NA SUKCES przekazała nam informacje na temat - jak przebiega projekt i jak wyglądają jego kolejne etapy. Joanna Stanuch-Piotrowicz  zapoznała radę pedagogiczną z programem zajęć z logorytmiki, których głównym celem jest stymulacja motoryki i słuchu - najważniejszych umiejętności leżących u podstaw prawidłowego rozwoju mowy.

      • 26 kwietnia 2012 r. Joanna Stanuch- Piotrowicz w czasie rady szkoleniowej podzieliła się swoją wiedzą z ukończonego seminarium „Muzykoterapii Dogłębno – Komórkowej”, czyli na czym polega umiejętność posługiwania się falami dźwiękowymi kamertonów i głosu ludzkiego zgodnie z metodą B. Romanowskiej. Przedstawiła również metody pracy z uczniem z zastosowaniem tej metody.  

      • 26 kwietna 2012 r. Wojciech Maciejewski przedstawił nam Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP). Jest to program rehabilitacyjno-treningowy przeznaczony dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, które ze względu na głęboki stopień upośledzenia lub dysfunkcje aparatu ruchu nie mogą uczestniczyć w oficjalnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych. Uczestnictwo w MATP daje uczniom możliwości poprawienia koordynacji ruchowej, zdolności poruszania się oraz sprawność fizyczną uczestników programu, stwarza jego uczestnikom możliwość przeżywania radości i poczucia dumy ze swoich osiągnięć i rozwijania potencjalnych możliwości, Umożliwia osobom z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej lub ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych w roli zawodników w Dniu Treningowym.

      • 26 kwietnia 2012 r. nasza koleżanka Paulina Gwardiak przekazała nam bieżące informacje z odbytego szkolenia organizowanego przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. Tematy szkolenia: „Zespół Interdyscyplinarny – kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy”, Niebieskie Karty i działania Grup roboczych” oraz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – regulacje prawne”.
       
       
       
       
      • 13 listopada 2012 r. - nasza koleżanka Małgorzata Węgierska przygotowała i przeprowadziła warsztaty wprowadzające w technikę   Decoupage‘ u— technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię, wzoru  wyciętego z papieru lub serwetki papierowej.  W czasie warsztatów powstały bombki choinkowe, które zostaną wystawione na sprzedaż w czasie kiermaszu świątecznego.

       
      • 3 stycznia 2013 roku odbyło się szkolenie – „Realizacja i monitorowanie podstawy programowej i godzin karcianych. Nasza koleżanka Sylwia Piórkowska- Zubko uczestniczyła w tym szkoleniu, które zorganizował Salon Edukacyjny Empiria. Podczas rady szkoleniowej przekazała nam wszystkie informacje dotyczące zasad realizacji i monitorowania nowej podstawy programowej oraz „godzin karcianych”, zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły w ramach realizacji podstawy programowej i „godzin karcianych”, rozwiązania w zakresie monitorowania realizacji podstawy programowej, dokumentowania realizacji podstawy programowej i „godzin karcianych”, dokumentacji związanej z wprowadzaniem programu i podręczników zgodnie z obowiązującą podstawą programową, oraz przykładowe procedury i dokumenty w zakresie tematyki szkolenia.


      • 23 kwietnia 2013r. – nasza koleżanka Katarzyna Wiśniewska przeprowadziła warsztaty z zajęć terapii ręki.

        


       Terapia ręki to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym. Celem terapii jest: poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki, wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców, doskonalenie umiejętności chwytu, doskonalenie pisania, praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi, wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy, poprawa koncentracji.


      • 23 kwietnia 2013r. –  nasze koleżanki Jolanta Paś i Sylwia Danecka przybliżyły nam na czym polega metoda EEG- BIOFEEDBACK. Terapia EEG Biofeedback polega przede wszystkim na znacznym zredukowaniu (o 70-90%), a w niektórych przypadkach całkowitym usunięciu dolegliwości, dzięki zastosowaniu mechanizmów świadomej regulacji wybranych fal mózgowych. Podstawową ideą terapii EEG-Biofeedback jest uzyskanie umiejętności zwiększenia pożądanych fal mózgowych, i tłumienia fal niepotrzebnych. Trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideogrę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu, umysłu, czy woli. Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideogry. Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych osoby trenującej nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiąc fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu,      a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba uczy się odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć i  stresu, uzyskując poprawę stanu zdrowia. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą stan zdrowia. 


       

      • 23 kwietnia 2013r. – nasze koleżanki Magdalena Wojciechowska i Jolanta Paś przeprowadziły szkolenie, którego tematyką była Fizjoterapia. Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Jest to metoda leczenia, która obejmuje: leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia. Dodatkowym atutem szkolenia była możliwość wypróbowania sprzętu (np. poddanie się masażom wibracyjnym), który jest na wyposażeniu gabinetu do fizjoterapii.      • 14 maja 2013r. – nasi nauczyciele Magdalena Wojciechowska i Jerzy Ratajczak, przeszkolili wychowawców – w zakresie wypełniania świadectw szkolnych pismem komputerowym, każdy wychowawca w sposób samodzielny będzie mógł przygotować swojej klasie świadectwa szkolne.
       
      • 11 -12 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół odbyło się szkolenie „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Porady praktyczne dla specjalistów.” Szkolenie na specjalne zaproszenie szkoły przeprowadziła Pani Doktor Izabela Fornalik, która jest pedagogiem specjalnym oraz edukatorem seksualnym. Program szkolenia kadry, miał postać praktycznych warsztatów, podczas których uczyliśmy się współpracy z rodzicami w zakresie seksualności, prowadzenia zajęć, odpowiadania na trudne pytania uczniów lub dorosłych podopiecznych, reagowania na zachowania uczniów/dorosłych podopiecznych np. masturbacja, obnażanie się, naruszanie intymności innych.

       

      © Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak