Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
   Strona główna      Gimnazum

Gimnazjum

Uczniami szkoły są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych w nowoczesny sprzęt klasach oraz specjalistycznych pracowniach. Dysponujemy szeroką gamą pomocy dydaktycznych wykorzystywanych nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, ale także i rewalidacji, której celem jest optymalne usprawnienie zaburzonych funkcji psychofizycznych u dzieci. Młodzież poza zdobywaniem wiadomości i rozwojem umiejętności może realizować swoje zainteresowania i spełniać swoje marzenia w ramach działających kółek zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych. W swojej pracy nauczyciele kładą szczególny nacisk na rozwój samodzielności uczniów i przygotowanie ich do dorosłego życia. Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz tablice interaktywne, na którym uczniowie mają możliwość doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności.
 

 
Do dyspozycji uczniów udostępniona jest sala do ćwiczeń, siłownia, wyposażona w sprzęt ze środków unijnych. Uczniowie bardzo lubią  z niej korzystać. Nie tylko rozwijają swoje umiejętności ruchowe ale także kształtują wyobraźnię poprzez różnorakie zabawy oraz zgodne współdziałanie w grupie.
 
Zapewniamy również indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

 

© 2007 - 2020 Created by - Jerzy Ratajczak