Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl


   Home      "Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego"      Realizacja projektu


 
 

Realizacja Projektu Powiatu Goleniowskiego 8.6 RPO pt. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”

W naszej szkole realizowane są zadania wynikające z założeń projektu skierowanego dla uczennic i  uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Goleniowie. 

Do projektu przystąpili uczniowie wybierani zgodnie z regulaminem rekrutacji. W ramach projektu każdy uczestnik będzie objęty kursami, zajęciami praktycznymi oraz doradztwem edukacyjno-zawodowym. Aktualnie zajęciami praktycznymi i doradztwem edukacyjno-zawodowym objęte są dwie grupy uczniów:

  1. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ( 2 uczniów, 1 uczennica)
  2. Kucharz ( 3 uczennice, 3 uczniów).
Praktykanci mają do odbycia 152 godziny zajęć w ciągu roku szkolnego. Obie grupy odbywają zajęcia w Hotelu JF Duet S.C. w Goleniowie.

W trakcie realizacji projektu przewidziano następujące kursy:

  1. Dla kierunku kucharz: kurs carvingu, kurs cukiernika, kurs piekarza.
  2. Dla kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej: kurs carvingu, kurs baristy, kurs kelnerski.

Bardzo istotne jest także doposażenie placówki w ramach projektu,  w nowoczesny sprzęt, urządzenia, narzędzia i materiały, które spowodują powstanie komfortowych warunków nauki zawodu i dadzą młodzieży możliwość zaistnienia na rynku pracy, jako efektywny pracownik. 

 

 

  • Kurs Kelnerski  

W dniach 19-27 maja 2018r. odbył się weekendowy 30-godzinny kurs kelnerski, w ramach projektu 8.6 RPO pt. Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”. W kursie wzięło udział  9 uczniów i uczennic naszej szkoły (6M,3K). 


Uczestnicy nabyli wiedzę na temat : charakterystyki pracy kelnera, wyposażenia sali konsumenckiej, podstaw wiedzy sommelierskiej, zdobyli praktykę w nakrywaniu stołu, obsłudze gości przy stole, komunikacji sala-kuchnia, noszeniu zastawy stołowej, serwowaniu potraw. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy zdobyli dokumenty potwierdzające odbycie kursu, co zapewne podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy oraz poszerzy możliwości zatrudnienia.


więcej

  • Kurs cukiernika

W dniach 02.02.-11.03.2018 r. w weekendy, w Zespole Szkół w Goleniowie, w ramach projektu „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” realizowanego przez Powiat Goleniowski, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywał się Kurs Cukiernika dla uczniów i uczennic
Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Goleniowie. W kursie wzięło udział 11 beneficjentów( 5M i 6K). W ramach kursu uczestnicy zgłębili wiedzę nt. pracy cukiernika, poznali tajniki wypieku różnorodnych ciast, nabyli umiejętności dekorowania ciast i tortów. Każdy z uczestników przystąpił do egzaminu sprawdzającego i otrzymał stosowne zaświadczenie pozwalające na samodzielną pracę w cukierni, tym samym poszerzając możliwości zatrudnienia na rynku pracy.


  • Kurs baristy 

W ramach realizacji projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego, odbyły się kursy baristy dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia w Zespole Szkół w Goleniowie i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie. 


Kurs prowadziła firma Coctailshow Rafał Wraga. W kursie wzięło udział 9 uczniów naszej szkoły realizujących kierunek pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. Uczniowie nabyli wiedzę związaną z różnymi gatunkami kaw i posiedli umiejętności różnych sposobów jej zaparzania. Każdy z uczniów przystąpił do egzaminu, po czym otrzymał zaświadczenie i certyfikat, dzięki czemu poszerzył swoje możliwości zatrudnienia na rynku pracy. 

Jolanta Paś

więcej


  • Kurs carvingu

W ramach projektu:   Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego, odbył się kurs carvingu/zdobienia potraw dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia w Zespole Szkół w Goleniowie i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie.  Kurs prowadziła firma carving-Gniech z Wejherowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.  W kursie wzięło udział 29 uczniów obu szkół. Uczniowie nabyli umiejętności artystycznego zdobienia potraw oraz tworzenia interesujących kompozycji, zdobywając certyfikaty, przez co podnieśli swoją atrakcyjność na rynku pracy.

więcej

© 2007 - 2018 Created by - Jerzy Ratajczak