Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      "Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego"      Realizacja


 
 


Realizacja Projektu Powiatu Goleniowskiego 8.6 RPO pt. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Specjalnych kontynuowana jest realizacja Projektu Powiatu Goleniowskiego 8.6 RPO pt. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”. W ramach działań uczennice i uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Goleniowie rozpoczęli realizację zajęć praktycznych u lokalnego pracodawcy oraz realizację zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego. Aktualnie powyższymi zajęciami objęta jest grupa 6 uczniów (5 uczniów, 1 uczennica), kształcących się w zawodzie kucharza. Praktykanci mają do odbycia 152 godziny zajęć w ciągu roku szkolnego. Zajęcia praktyczne odbywają w Hotelu JF Duet S.C. w Goleniowie. Ponadto każdy z nich  odbędzie po 10 godzin spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym oraz będzie uczestniczył w 6 godzinach grupowego doradztwa zawodowego. Niezmiernie ważnym elementem podnoszącym efektywność edukacji w zawodzie, jest wykorzystanie sprzętu i akcesoriów zapewnionych w ramach projektu, które systematycznie są eksploatowane podczas zajęć praktycznych w szkole.


Realizacja projektu 8.6 RPO pt. Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” w ZSS w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęta.   

Od września 2018 r. uczniowie i uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Goleniowie kontynuują realizację projektu 8.6 RPO pt. Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”. W tym roku szkolnym  6 uczniów (4M i 2K) kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz 2 uczennice kierunku kucharz odbędą zajęcia praktyczne u lokalnego pracodawcy- w Hotelu JF Duet S.C., oraz będą uczestnikami zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto uczniowie i uczennice będą mieli możliwość uczestniczenia w kursach carvingu, cukiernika i piekarza. W dn. 10.09. 2018 r. zakończono rekrutację nowych uczestników projektu w  roku szkolnym 2018/2019. 

 

 • Realizacja kursu carvingu w roku szkolnym 2018/2019.


więcej


 • Realizacja kursu cukiernika w roku szkolnym 2018/2019. 

W dniach 19.10.2018 - 18.11.2018 r. w systemie weekendowym  kolejnych  9 uczniów ( 3K, 6M) Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyli w kursie cukiernika realizowanego w ramach projektu 8.6 RPO pt. Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”. Kurs trwał 50 godzin i w swoim programie zawierał przygotowanie różnorodnych form cukierniczych. Uczniowie nabyli umiejętności wypieku różnorodnych ciasteczek, ciast , tortów, a także nauczyli się sztuki dekoracji wypieków. Kurs zakończył się egzaminem, pomyślnie zdanym przez uczestników, którzy z pewnością poszerzyli swoje możliwości znalezienia zatrudnienia i swoją atrakcyjność na rynku pracy.

więcej

 

Realizacja Projektu Powiatu Goleniowskiego 8.6 RPO pt. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”

W naszej szkole realizowane są zadania wynikające z założeń projektu skierowanego dla uczennic i  uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Goleniowie. 

Do projektu przystąpili uczniowie wybierani zgodnie z regulaminem rekrutacji. W ramach projektu każdy uczestnik będzie objęty kursami, zajęciami praktycznymi oraz doradztwem edukacyjno-zawodowym. Aktualnie zajęciami praktycznymi i doradztwem edukacyjno-zawodowym objęte są dwie grupy uczniów:

 1. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ( 2 uczniów, 1 uczennica)
 2. Kucharz ( 3 uczennice, 3 uczniów).
Praktykanci mają do odbycia 152 godziny zajęć w ciągu roku szkolnego. Obie grupy odbywają zajęcia w Hotelu JF Duet S.C. w Goleniowie.

W trakcie realizacji projektu przewidziano następujące kursy:

 1. Dla kierunku kucharz: kurs carvingu, kurs cukiernika, kurs piekarza.
 2. Dla kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej: kurs carvingu, kurs baristy, kurs kelnerski.

Bardzo istotne jest także doposażenie placówki w ramach projektu,  w nowoczesny sprzęt, urządzenia, narzędzia i materiały, które spowodują powstanie komfortowych warunków nauki zawodu i dadzą młodzieży możliwość zaistnienia na rynku pracy, jako efektywny pracownik. 

 

 

 

 

 • Zajęcia praktyczne

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Goleniowie  odbywali zajęcia praktyczne w ramach porozumienia z lokalnym przedsiębiorcą, w Hotelu JF „Duet” S.C. przy ul. Maszewskiej 19 w Goleniowie. Zajęcia odbywały dwie grupy uczniów i uczennic: grupa kucharzy- 6 osób (3M,3K),grupa pracowników pomocniczych obsługi hotelowej- 3 osoby ( 2M, 1K). każdy z uczestników odbył 152 godziny zajęć praktycznych, które zakończyły się egzaminem. Zarówno wyniki egzaminów jak i opinie wystawione przez pracodawcę były bardzo korzystne. Ponad wszelką wątpliwość odbyte zajęcia praktyczne pozwolą uczniom i uczennicom łagodniej wejść na rynek pracy.

 

 

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W roku szkolnym 2017/2018, 9 uczniów i uczennic (5M, 4K) Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Goleniowie uczestniczyło w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Każdy z uczestników odbył po 10 godzin zajęć w systemie indywidualnym oraz 6 godzin w systemie grupowym. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego mgr Agnieszkę Walerczak. Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego jest głównie przygotowanie uczniów do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno- zawodowej,  przekazywanie aktualnej wiedzy z zakresu rynku edukacyjnego, rynku pracy, rozwijanie umiejętności świadomego planowania swojej przyszłości, rozpoznanie własnych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych. Każdy z uczestników dokonał samooceny własnych możliwości oraz doprecyzował swoje zainteresowania i oczekiwania względem zawodu oraz rynku pracy. Prowadzący wspólnie z poszczególnymi uczestnikami opracowali Indywidualne Plany Działania, będące podsumowaniem pracy na zajęciach.

 

 • Kurs piekarza

W dniach 01.06.-17.06.2018r. 11 uczniów (5M,6K) Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Goleniowie uczestniczyło w kursie piekarza.


Podczas weekendowego, 50-godzinnego kursu, uczestnicy i uczestniczki poznali tajniki produkcji i wypieku różnorodnych produktów piekarniczych. Kurs zakończył się egzaminem pomyślnie zdanym przez wszystkich uczestników, którzy ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami mogą podbijać rynek pracy. 

 

więcej

  

 • Kurs kelnerski  

W dniach 19-27 maja 2018r. odbył się weekendowy 30-godzinny kurs kelnerski, w ramach projektu 8.6 RPO pt. Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”. W kursie wzięło udział  9 uczniów i uczennic naszej szkoły (6M,3K). 


Uczestnicy nabyli wiedzę na temat : charakterystyki pracy kelnera, wyposażenia sali konsumenckiej, podstaw wiedzy sommelierskiej, zdobyli praktykę w nakrywaniu stołu, obsłudze gości przy stole, komunikacji sala-kuchnia, noszeniu zastawy stołowej, serwowaniu potraw. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy zdobyli dokumenty potwierdzające odbycie kursu, co zapewne podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy oraz poszerzy możliwości zatrudnienia.


więcej

 • Kurs cukiernika

W dniach 02.02.-11.03.2018 r. w weekendy, w Zespole Szkół w Goleniowie, w ramach projektu „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” realizowanego przez Powiat Goleniowski, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywał się Kurs Cukiernika dla uczniów i uczennic
Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Goleniowie. W kursie wzięło udział 11 beneficjentów( 5M i 6K). W ramach kursu uczestnicy zgłębili wiedzę nt. pracy cukiernika, poznali tajniki wypieku różnorodnych ciast, nabyli umiejętności dekorowania ciast i tortów. Każdy z uczestników przystąpił do egzaminu sprawdzającego i otrzymał stosowne zaświadczenie pozwalające na samodzielną pracę w cukierni, tym samym poszerzając możliwości zatrudnienia na rynku pracy.


 • Kurs baristy 

W ramach realizacji projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego, odbyły się kursy baristy dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia w Zespole Szkół w Goleniowie i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie. 


Kurs prowadziła firma Coctailshow Rafał Wraga. W kursie wzięło udział 9 uczniów naszej szkoły realizujących kierunek pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. Uczniowie nabyli wiedzę związaną z różnymi gatunkami kaw i posiedli umiejętności różnych sposobów jej zaparzania. Każdy z uczniów przystąpił do egzaminu, po czym otrzymał zaświadczenie i certyfikat, dzięki czemu poszerzył swoje możliwości zatrudnienia na rynku pracy. 

Jolanta Paś

więcej


 • Kurs carvingu

W ramach projektu:   Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego, odbył się kurs carvingu/zdobienia potraw dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia w Zespole Szkół w Goleniowie i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie.  Kurs prowadziła firma carving-Gniech z Wejherowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.  W kursie wzięło udział 29 uczniów obu szkół. Uczniowie nabyli umiejętności artystycznego zdobienia potraw oraz tworzenia interesujących kompozycji, zdobywając certyfikaty, przez co podnieśli swoją atrakcyjność na rynku pracy.

więcej

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak