Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      WDN      WDN 2014-2015

 
 Szkolenia WDN 2014/2015

 

22 kwietnia 2015 r. – temat szkolenia: „Pomoc dziecku zagrożonemu FAS/FASD i jego rodzinie” – szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Szkolenie przeprowadziły pani Agnieszka Domaradzka i Ewa Redmer z Zachodniopomorskiej Fundacji pomocy Rodzinie „TĘCZA SERC”

21 kwietnia 2015 r. – temat szkolenia: „Transfer graficzny”- szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Anita Janiszewska.

21 kwietnia 2015 r. – temat szkolenia: „Diagnoza rozwojowa ucznia, czynniki wspierające i bariery. Mocne i słabe strony. Style uczenia się i techniki uczenia się oraz skutecznego zapamiętywania” – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Agata Januszko.

10 kwietnia 2015 r. – temat szkolenia: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela – etap I” –  szkolenie przeprowadziła pani Barbara Rokicka z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z trzema podstawowymi elementami oceniania kształtującego i przygotowanie do stosowania elementów oceniania kształtującego.

1 kwietnia 2015 r. – temat szkolenia: „Bank dobrych pomysłów – jak motywować uczniów do pracy, metody aktywizujące na lekcji z praktyki nauczyciela” – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Agnieszka Walerczak.

  

1 kwietnia 2015 r. – temat szkolenia: „Techniki uczenia się i metody motywowania do pracy” – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Agata Januszko.

17 marca 2015 r. - temat szkolenia: Praca z uczniem autystycznym – szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka Sylwia Danecka.  Szkolenie składało się z dwóch części: pierwsza część odnosiła się do wiedzy z zakresu teorii, w drugiej części zostały omówione konkretne przykłady związane z uczniami uczącymi się w naszej szkole. Do teorii związanej z diagnostyką spektrum zaburzeń autystycznych otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek związanych z pracą i z funkcjonowaniem uczniów w naszej szkole. Szkolenie to miało charakter połączenia wiedzy z praktyką.

3 lutego 2015 r. – tematy szkoleń: „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 „ i „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015” Szkolenie przeprowadziła Dyrektorka szkoły, Pani Marzanna Gąsior.

25 listopada 2014 r. – temat szkolenia: „Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej” e-szkolenie opracowanie merytoryczne i prowadzenie Elżbieta Linowska.


Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani:

   • z przepisami prawa określającymi rodzaje dokumentacji pedagogicznej i zakresy informacji, które w tych dokumentach koniecznie muszą być zawarte
   • z zasadami prowadzenia (wypełniania) dokumentów szkolnych 
   • ze sposobem dokonywania sprostowań i poprawek.

Uczestniczy szkolenia dowiedzieli się także o:

    • konieczności ochrony danych osobowych uczniów przetwarzanych w dokumentacji
    • potrzebie nadzoru nad dokumentami i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad obiegu dokumentacji w placówce
    • postępowaniu w przypadku utraty, zniszczenia, kradzieży np. dziennika lekcyjnego.

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak