Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
   Strona główna      Struktura szkoły      Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Od 1.09.2012r. Zespół Szkół wzbogacił ofertę edukacyjną o Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodzie kucharz. Obecnie oferta szkoły została
poszerzona o zawód "pracownik pomocniczy obsługi hotelowej". Uczniowie Szkoły Zawodowej mają zapewnione
praktyki przygotowujące do wyuczonego zawodu. Zajęcia praktyczne dostosowane są do profilu edukacyjnego.
 

 
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu upoważnił Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, w zakresie wykonywania prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie. To już drugie upoważnienie wydane Zespołowi Szkół w tym roku. W lutym szkoła otrzymała upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz, w zakresie sporządzania potraw
i napojów.

 
 

© 2007 - 2020 Created by - Jerzy Ratajczak